• http://spolkaas.pl/wp-content/uploads/2019/01/logo_UE_m3.png

Wir biten an

Laboratorium oferuje szeroką gamę usług, związanych głównie z wdrażaniem przez klientów nowych technologii spawania,  egzaminowaniem spawaczy, re-certyfikacją materiałów, oraz doradztwem technicznym.

Badania niszczące

 • Statyczna próba rozciągania
 • Statyczna próba zginania
 • Statyczna próba ściskania
 • Statyczna próba ścinania
 • Statyczna próba łamania
 • Badania udarności w różnych temperaturach
 • Pomiary twardości i mikrotwardości
 • Próby technologiczne
 • Zrywanie lin i łączników linowych

Badania niszczące

 • Badania makro i mikrostruktury metali i stopów
 • Badania wielkości ziarna
 • Pomiary twardości stacjonarne i mobilne oraz mikrotwardości
 • Badania jakości połączeń spawnych, zgrzewanych, lutowanych
 • Wykonywanie mikrofotografii i makrofotografii
 • Badania korozji międzykrystalicznej
 • Pomiary zawartości ferrytu δ
 • Statyczna próba rozciągania w podwyższonej temp.

Badania nieniszczące

 • Badania wizualne VT
 • Badania penetracyjne PT
 • Badania ultradźwiękowe UT
 • Badania radiograficzne RT
 • Badania magnetyczno-proszkowe MT
 • Badania PMI – Analiza chemiczna stacjonarna oraz mobilna
 • Badanie chropowatości powierzchni

Inne usługi

 • Obróbka cieplna po starzeniu oraz inne
 • Nadzór spawalniczy oraz tworzenie dokumentacji technicznej
 • Usługi spawalnicze (manualne/zrobotyzowane)
 • Sprawdzenia skuteczności procesu cięcia termicznego zgodnie z normą EN 1090-2